Senin, 19 Maret 2012

Idgham Bighunnah

2.  Idghom Bigunnah ialah ialah Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf      
     و م ن ي
Contohnya :
   
(ي)      مَنْ يَّقُوْلُ         بَرْقٌ يَّجْعَلُوْن
(ن)      مِنْ نِّعْمَةٍ         عِظَـاماً نَّخِرَةً
(م)      مِمَّنْ مَّنَعَ         حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ
(و)      مِنْ وَّاقٍ           يَوْمَءِذٍ وَاهِيَةٍ
                                                                     Idgham artinya Penggabungan, Bighunnah artinya Dengan Dengung jadi cara membaca Idgham Bighunnah adalah menggabungkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf Idgham dengan didengungkan selama satu alif.

Hukum Nun Sukun ( نْ ) Atau Tanwin ( ـٌــٍـــً )


Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5 yaitu  Izhar Halqi, Idgham  Bigunnah, Idgham Bilaghunnah, Iqlab dan Ikhfa Hakiki

1.      Izhar Halqi ialah Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 
        ه  ع  غ  خ  ح  ء Contohnya :   مَنْ آ مَن َ         غَـــا سِقٍ إِذَاوَقَبَ                                (ء)
 يَنْحِتُوْنَ           عـَلِيـــمٌ حَكِيْــمٌ                                     (ح)
(خ)       مِنْ خَوْفٍ         يَوْمَإِذٍ خَاشِعَةٌ                               
اَنْعَمْتَ            سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ                                          (ع)
مِنْ غِــــــلٍّ      عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ                                        (غ)
مِنْ هَـادٍ           جُرُفٍ هَـارٍ                                        ( ه)
Izhar artinya jelas jadi cara membaca izhar adalah membunyikan huruf  Nun Sukun  نْ ) (             Atau Tanwin( ـٌــٍـــً )   dengan suara yang jelas.Sabtu, 17 Maret 2012

Tingkatan Cara Membaca Al qur'an


Terdapat 4 tingkatan bacaan Al Quran yaitu bacaan dari segi cepat atau lambatnya membaca Al qur'an :


  • At-Tahqiq : Bacaannya seperti tartil cuma lebih lambat dan perlahan, seperti membetulkan bacaan huruf dari makhrajnya, menepatkan kadar bacaan mad dan dengung. Tingkatan bacaan tahqiq ini biasanya bagi mereka yang baru belajar membaca Al Quran supaya dapat melatih lidah   menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul.  • Al-Hadar : Bacaan yang cepat serta memelihara hukum-hukum bacaan tajwid. Tingkatan bacaan hadar ini biasanya bagi mereka yang telah menghafal Al Quran, supaya mereka dapat mengulang bacaannya dalam waktu yang singkat.


  • At-Tadwir : Bacaan yang pertengahan antara tingkatan bacaan tartil dan hadar, serta memelihara hukum-hukum tajwid.

  • At-Tartil : Bacaannya perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf dari makhrajnya secara tepat serta menurut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenungkan maknanya, hukum dan pengajaran dari ayat. Tingkatan bacaan tartil ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah lebih baik dan lebih diutamakan. Terdapat 28 huruf dasar (asas/asli) di dalam Al-Quran dan 2 huruf pengganti yang dikenal juga dengan nama huruf-huruf Hijaan atau Hijaiyah